Nasıl Hizmet Alabilirim?


Faktoring başvurunuzu gerçekleştirmek için ilgili belgeleri tamamlayarak kurumumuza ulaştırmanız yeterlidir.

Gerçek Kişiler İçin (Şahıs İşletmeleri):

 • İmza sirküleri veya beyannamesi
 • Son vergi levhası
 • Varsa ticaret sicil kaydı veya oda - dernek faaliyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 2 yılın bilanço - gelir tablosu - ayrıntılı mizan veya hesap özeti
 • Son dönem gelir tablosu - ayrıntılı mizan veya hesap özeti
 • İkametgah veya ikametgaha ait güncel su - sabit telefon - elektrik - doğalgaz faturalarından biri
 • Şirketi vekaleten temsile yetkili olan kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri (30 gün geçerli) veya adlarına düzenlenmiş ikametgaha ait abonelik gerektiren fatura bilgileri (su - sabit telefon - elektrik - doğalgaz)
 • Müşteri kabul beyanı

Tüzel Kişiler İçin (Limited veya Anonim Şirket):

 • İmza sirküleri
 • İmza sirkülerinin dayanağı olan Ticaret Sicil Gazetesi
 • Şirket kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son sermaye dağılımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri (T.C kimlik numaralı)
 • İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin güncel ikametgah (30 gün geçerli) veya abonelik gerektiren fatura belgeleri (su - sabit telefon - elektrik - doğalgaz)
 • Şirketi vekaleten temsile yetkili olan kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri (30 gün geçerli) veya adlarına düzenlenmiş ikametgaha ait abonelik gerektiren fatura belgeleri (su - sabit telefon - elektrik - doğalgaz)
 • Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak Ticaret Sicil Gazetesi, son vergi levhası, kefil kabul beyanı
 • Son vergi levhası
 • Müşteri kabul beyanı
 • Son 2 yılın bilanço - gelir tablosu - ayrıntılı mizanı
 • Oda faaliyet belgesi
 • Son genel kurul hazırun cetveli (Anonim şirketler için)