Faktoring Nedir?


Faktoring, kısaca "alacak yönetimi" olarak tanımlanabilir. Vadeli mal veya hizmet satan işletmelere alacağın temliki karşılığında, bu alacağın tahsili, garantilenmesi ve likitide sağlanmasını içeren bir finansman şeklidir.

Faktoring en genel tanımı ile, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna satılması ve bu alacakların faktoring tarafından yönetilmesidir.

Alacakları temlik yoluyla üstlenen faktoring kuruluşu bu alacakların yönetimine ilişkin tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Ayrıca pazar araştırması yapılması ve pazar ile ilgili bilgilerin müşteriye aktarılması da bir hizmet konusu olarak, faktoring tarafından üstlenilebilir.


Tarihçesi


Faktoring, ülkemizde önce bankalar tarafından bir hizmet olarak sunulmuş, daha sonra Hazine Müsteşarlığı'nın izni ile faktoring şirketleri kurulmaya başlamıştır. Faktoring şirketleri 21/12/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Factoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile birlikte yasal bir kimliğe kavuşmuşlardır.

Faktoring şirketleri 10/10/2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle BDDK'na bağlanmışlardır. Faktoring şirketleri SPK'ndan izin almış ve BDDK'ndan onay almış bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmektedir.


Çalışma Esasları


Yurt içinde üretim yapan veya diğer bir işletmeden alım ile satış yapan kobiler ve küçük işletmeler mal ve hizmet satışlarında büyük bir likitide sıkışıklığı yaşamaktadırlar. Bu likitide sıkışıklıklarının ana sebeplerini kısaca iki başlıkta sıralayabiliriz:

 • Mal ve hizmet sattıkları işletmelere özel peşin iskontosu yaparak temin etmek istemekteler.
 • Bankalardan kredi talebinde bulunmaktadırlar. Bu talepleri genellikle ya çok küçük rakamlarda gerçekleşmekte, ya da bankaların uzun formaliteleri yüzünden işlem gerçekleşmemektedir.

Alternatif olarak, faktoring firmalarına müracaat ederek daha basit formalitelerle likitide açıklarını kapatmaktadırlar.

Faktoring şirketleri ise bu işlemi genel olarak:

 • İşletmelerin alacaklarını devir alır ve bu işletmelere belirli oranlarda ön ödeme hemen yapar. Alacak tahsil edildiği zaman anlaşılan oranda vade farkı kesilerek bakiye ödemesi tamamlanır.
 • İşletmeler vadeli satışları için aldıkları kambiyo senetlerini, bu alacaklarının teminatı olarak faktoring firmalarına ciro eder ve yine anlaşılan orandaki vade farkı hemen düşüldükten sonra kalan kısım süratle ödenir. Burada birinci ve ikinci işlem arasındaki fark, birinci işlemde işletmelere güven unsuru esas alınmakta ve bu sebepten daha az ön ödeme yapılmaktadır. İkinci işlemde ise alacak teminatı peşin alındığından, vade farkından sonra kalan ödemenin tamamı işletmelere yapılır.

Kobiler, çağdaş bir finansal ürün olan faktoring ile likitide sıkışıklıklarını daha az formalite ile hızlı bir şekilde karşılamaktadırlar.


Kimler Faydalanabilir?


Faktoring tüm işletmelerin, üreticilerin, yurtiçi ve uluslararası ticaret yapanların kullanabileceği bir finansman aracıdır.

Mal ve hizmet üreten, bu üretimleri satan, kısaca vadeli ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilir.

İskonto, uzun vade, promosyon ve diğer avantajlar sağlanmakta, bu ise güçlü bir sermaye yapısını gerektirmektedir. Ülkemizde ve dünya genelinde işletmeler arası nakit satış oranı her geçen gün azalmaktadır.Vadeli satış oranı ise artmaktadır.

Ticaret hayatı büyük rekabetlerin yaşandığı bir arenadır. Vadeli satışlarda ve vadenin her an uzadığı bu arenada ayakta kalabilmek için vadeli alacaklarınızın hızlı ve güvenilir biçime nakite çevrilmesi gerekmektedir.

Vadeli satışlarınız dolayısıyla nakit paraya sıkışmamak için sizleri Bayramoğlu Faktoring'e bekliyoruz. Kısa ve zahmetsiz formalitelerimizle acil likitide ihtiyaçlarınıza süratle çözüm bulalım. Bayramoğlu Faktoring sektörde hergün üst sıralara çıkmakta olup, sermaye ve alt yapısı ile işletmelerin bütün taleplerini karşılamaya hazırdır.


Maliyeti Nedir?


Doğmuş ve faturalı alacakların temlik edilmesi yolu ile alınan hizmetler;

 • Tahsilatı,
 • Alacak yönetimini,
 • Finansman hizmetlerini

içermektedir. Faktoring maliyetlerinin oluşumunda faktoring şirketi ile faktoring başvurusu yapan müşteri arasında yapılan sözleşmenin kapsamı ve genişliği belirleyici olmaktadır.

Sunulan bu hizmetler karşılığında alınan ücretler:

 • Faktoring Ücreti (Finansman Maliyeti)
 • Ön ödeme tarihinden tahsilata kadarki süre için kullandırılan fona uygulanan ve piyasa koşullarına göre belirlenen ücret oranıdır. Finansman maliyeti; kullanılan tutar, gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanıp müşteriye fatura edilir.

 • Faktoring Komisyonu
 • Faktoring firması, sunmuş olduğu kredibilite araştırması, üstlendiği risk ve tahsilat yönetimi hizmetleri karşılığında satıcının temlik etmiş olduğu toplam alacaklar üzerinden belirli bir komisyon tahsil eder.

 • Diğer Masraflar
 • Faktoring ücreti ve komisyon dışında faktoring şirketinin aldığı çek tahsil bedeli, EFT, havale bedellerini kapsar. Faktoring hizmetleri karşılığında alınan ücret, komisyon ve masraflar BSMV’ye tabidir.